Literatuur

Medisch contact
Huisarts en Wetenschap
NTVG
Pubmed

Richtlijnen

NVOG
CBO
Oncoline

Acne vulgaris
Acute diarree
Acute keelpijn 
Acuut coronair syndroom
Acuut hoesten
Allergische en niet-allergische rhinitis
Amenorroe 
Anemie
Angina pectoris
Angststoornissen
Astma bij  kinderen
Astma bij  volwassenen: behandeling 
Atriumfibrilleren
Bacteriele  huidinfecties
Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct
Bemoeilijkte mictie bij  oudere mannen
Bloedonderzoek
Cardiovasculair Risicomanagement
Cervixuitstrijken
Constitutioneel eczeem
COPD en astma bij volwassenen:  diagnostiek
COPD: behandeling
CVA
Decubitus
Delier bij ouderen
Dementie
Depressieve stoornis
Dermatomycosen
Diabetes Mellitus type 2
Diagnostiek van Mammacarcinoom
Duizeligheid
Enkeldistorsie
Enuresis nocturna
Epicondylitis
Familiaire hypercholesterolemie
Fluor vaginalis
Hartfalen
Hoofdpijn
Hormonale                  anticonceptie
Incontinentie voor urine 
Influenza en influenzavaccinatie
Jicht
Kinderen met koorts 
Lage-rugpijn
 
 
 
LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek
Lumbosacraal radiculair syndroom
Maagklachten
Mammacarcinoom (Diagnostiek van)
Miskraam
Niet traumatische knieproblemen bij  kinderen en adolescenten
Niet traumatische knieproblemen bij volwassenen 
Onderzoek van de pasgeborene 
Oogheelkundige diagnostiek  
Osteoporose
Otitis externa
Otitis media acuta 
Otits media met effusie
Overgang 
Pelvic Inflammatory Disease
Perifeer arterieel vaatlijden
Pijnbestrijding (FTR)
Prikkelbare darm syndroom 
Problematisch alcoholgebruik
Psoriasis 
Refractieafwijkingen
Reumatoïde artritis
Rhinosinusitis
Rode oog, het
Schildklieraandoeningen
Schouderklachten
Slaapproblemen en slaapmiddelen
Slechthorendheid
Soa-consult
Spiraaltje, het
Subfertiliteit
TIA
Traumatische knieproblemen
Ulcus cruris venosum 
Urinesteenlijden
Urineweginfecties 
Vaginaal bloedverlies 
Varices
Virushepatitis en andere leveraandoeningen 
Voedselovergevoeligheid  bij zuigelingen
Zwangerschap en kraamperiode
 
 
 
NHG-standaarden

Links voor in de spreekkamer

Kleine kwalen in de huisartspraktijk

NHG: index standaarden, patiëntenbrieven

CVZ: farmacotherapeutisch kompas, diagnostisch kompas

dermis.net zoekmachine: volwassenen, pediatrisch

erasmus vpn: erasmusmc portal

medische afbeeldingen: zoekmachine

Google

Downloads
dermatologie programma
lichamelijk onderzoek cd-rom
heart sounds cd-rom

site built by Jochem Gouweloos info@jgouweloos.nl

Special: stoppen met roken
klik hier voor de nuttige folder

Kennis

Longinfo
Vascular procedures
Clinical evidence
KNO ziektebeelden
Risicotabel HVZ
H-MIS
Diabetes type 2

 

 

Aktualiteit

LOVAH
LHV
NHG
Artsennet
De vrije huisarts

NOVA
Netwerk
NU.nl
NOS